"Zapomniany świat" to książka Tomasza Trzcińskiego o problemie głodu w krajach Globalnego Południa. 

Treść książki

O czym opowiada książka"Zapomniany świat"?

Problem światowego głodu jest największą katastrofą humanitarną w dziejach ludzkości.


"Zapomniany świat" jest książką mówiącą o największej w dziejach ludzkości klęsce humanitarnej. Jest to problem skrajnego niedożywienia, który występuje w krajach Trzeciego Świata. W niektórych rejonach Afryki, Ameryki Południowej i Azji z głodu cierpi prawie 800 mln ludzi. Są to najczęściej dzieci i kobiety. Chroniczne niedożywienie powoduje często występowanie bardzo groźnych chorób, w wyniku radykalnego zmniejszenia fizycznej odporności ludzi. Wiele krajów Globalnego Południa znajduje się na skraju katastrofy humanitarnej, niektóre z nich tej katastrofy doświadczają.  


Dane statystyczne i przyczyny występowania głodu.


W książce "Zapomniany świat" znajdziecie Państwo szczegółowe dane dotyczące "geografii" światowego głodu. Dowiecie się, w jakich regionach problem ten ma największe rozmiary. Poznacie też przyczyny występowania klęski głodu. Są to, wbrew panującym stereotypom, nie tylko przyczyny pochodzenia naturalnego, takie jak susze. Przyczyną występowania głodu są najczęściej wojny (wynikające ze słabo rozwiniętych mechanizmów demokratycznych), dyskryminacja kobiet, słaby transfer wiedzy rolniczej. Jedną z głównych przyczyn istnienia na świecie głodu jest także polityka wielkich, międzynarodowych koncernów żywnościowych. To one niejednokrotnie doprowadzają do upadku rolnictwa w określonych obszarach i powodują katastrofy humanitarne...

Problem głodu jest PROBLEMEM SZTUCZNYM, wytworzonym przez człowieka. Kiedyś "głodujące" dziś obszary świata były samowystarczalne żywieniowo. Ekspansja kolonizatorów i przyniesiona z nimi zachodnia kultura, spowodowały istną klęskę humanitarną w tych regionach.


Problem światowego głodu jest problemem moralnym!


To, że w określonych rejonach świata brakuje jedzenia i to, że umierają tam setki tysięcy ludzi, powinno być ogromnym wyrzutem sumenia współczesnej zachodniej kultury i cywilizacji. Europa i Stany Zjednoczone prawie zupełnie zapomniały o tych ludziach i ich dramacie. Problem głodu prawie zupełnie nie istnieje w debacie medialnej. Koszt wyprowadzenia Globalnego Południa ze strefy nędzy nie jest duży. To zaledwie 5% rocznego budżetu zbrojeniowego świata ponoszony przez około 20 lat. Ale współczesny zachodni świat tego nie robi... Dlaczego? Ponieważ to się nie opłaca... Istnienie tak ogromnych dysproporcji ekonomicznych jest dla wielkiego biznesu okazją do zarabiania dużych pieniędzy.


Jak możemy im pomóc?


Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, iż bez pomocy świata zachodniego kraje Globalnego Południa nigdy nie podźwigną się z biedy i nędzy. Ale pomagać może każdy - i to skutecznie. Przeczytacie o tym Państwo w tej książce. Niewielka nawet kwota przelana na konto którejś z fundacji ma ogromną wartość nabywczą. 20, 30, czy 50 zł może zabezpieczyć zupełnie przyzwoitą ilość jedzenia czy leków. Wspaniałą formą pomocy jest wspieranie budowy studni w określonych obszarach. Bardzo cennym wsparciem jest też adopcja dziecka na odległość. To podarowanie komuś życia! Umożliwienie ukończenia szkoły, znalezienia pracy i założenia rodziny. Każdy, na prawdę każdy może skutecznie pomóc ludziom, którzy znaleźli się w tragicznej sytuacji.


SPIS TREŚCI

Wstęp

Czy problem światowego głodu jest naszym problemem?


Rozdział 1

Dane statystyczne na temat głodu na świecie.


Rozdział 2

Wojny i konflikty zbrojne a problem głodu.


Rozdział 3

Choroby i głód.


Rozdział 4

Brak wody i infrastruktury sanitarnej w krajach rozwijających się.


Rozdział 5

Krótka historia badań nad problemem głodu.


Rozdział 6

Dyskryminacja kobiet a problem głodu na świecie.


Rozdział 7

Stereotypy, które hamują działanie.


Rozdział 8

Wielkie korporacje żywnościowe i maklerzy giełdowi– władcy jedzenia, panowie życia milionów.


Rozdział 9

Problem głodu i nędzy a degradacja przyrody na świecie.


Rozdział 10

Biopaliwa, wybawienie świata czy masowa zbrodnia?


Rozdział 11

Nieskuteczna pomoc humanitarna.


Rozdział 12

Czy globalizacja zagraża światu?


Rozdział 13

Epoka kolonialna a współczesne problemy humanitarne w krajach Trzeciego Świata.


Rozdział 14

Więc jaka naprawdę jest Afryka?


Rozdział 15

Sposoby na rozwiązanie problemu światowego głodu.


Rozdział 16

Biotechnologia - wielka szansa czy wielkie zagrożenie?


Rozdział 17

Czas na nowe rolnictwo i ekologię.


Rozdział 18

Czy filantrokapitalizm może uratować świat?


Rozdział 19

Problem głodu na świecie to problem moralny.


Rozdział 20

Co możesz zrobić, jeśli masz władzę.


Rozdział 21

A co Ty, „zwykły” człowieku możesz zrobić?


Rozdział 22

Szanowna Pani Kanclerz.


Rozdział 23

Szanowny Panie Prezydencie