"Zapomniany świat" to książka Tomasza Trzcińskiego o problemie głodu w krajach Globalnego Południa.

CEL WYDANIA


3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza na cel charytatywny!

Tak to prawda! 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza książki "Zapomniany świat" zostanie przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej. Środki te posłużą do wsparcia projektów służących przywracaniu bezpieczeństwa żywnościowego w Somalii, Syrii i Iraku. 


Edukacja


Wydanie książki ma też oczywiście cel edukacyjny. Media prawie w ogóle nie informują nas o skali głodu na świecie i konsekwencjach humanitarnych tego stanu rzeczy. Celem książki jest dostarczenie jak największej ilości ludzi wiarygodnych danych na ten temat.


W książce "Zapomniany świat" przeczytacie Państwo o tym, jak skutecznie pomagać ludziom mieszkającym w krajach Trzeciego Świata. Poznacie formy pomocy i dane kontaktowe polskich organizacji pomocowych. Dowiecie się dokładnie, jakie projekty one realizują i otrzymacie porady dotyczące współpracy z nimi.

DLA DZIENNIKARZY I POLITYKÓW

W książce znajdują się też refleksje  adresowanie do dziennikarzy i polityków. To oni przede wszytkim mogą skutecznie promować ideę filantropii i zwiększać poziom ofiarności społeczeństwa.  

WESPRZYJ WYDANIE!

Aktualnie wydawnictwo Leaderheart Publishing poszukuje sponsorów wydania książki "Zapomniany świat". Jej pojawienie się na rynku będzie także akcją społeczną służącą zwiększaniu wiedzy na temat problemu głodu na świecie. Prosimy Państwa o wsparcie!

3 zł NA CEL CHARYTATYWNY

Chcemy też, aby ta książka nie tylko służyła zwiększaniu poziomu wiedzy Czytelników o problemie głodu (choć to bardzo ważne!). 3 zł od każdego sprzedanego egzemplarza zostanie przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej. Środki te posłużą do wsparcia projektów służących przywracaniu bezpieczeństwa żywnościowego w Somalii, Syrii i Iraku. 
Prosimy Cię o wsparcie !